2024 lizitazio-agiria, Basauri Ikastetxeko sukalde- eta jantoki-zerbitzua kudeatzeko (2024/2025 eta 2025/2026 ikasturteak, luza daitezkeenak), baita lehengaiak hornitzeko eta menuak “in situ” egiteko ere, zaintzaileak-es/monitoreak-jantoki eta autobus zerbitzua barne.

Martxoaren 15a, 18:00ean

2024 lizitazio-agiria, Basauri ikastetxeko eskola-garraioko zerbitzua emateko 2024/2025 eta 2025/2026 ikasturteetarako. Beste bi ikasturte ere luza daitezke.

Martxoaren 15a, 18:00ean

2024/2025 eta 2025/2026 ikasturteetarako garbiketa-zerbitzua, 2026/2027 eta 2027/2028 ikasturteetarako luzagarria, Basauri Ikastetxeak 48970 Basauri (Bizkaia) Basozelai kalean duen higiezinean dituen eraikin eta instalazio guztiak garbitzeko.

Martxoaren 15a, 18:00ean